Delphi Sayısal Loto Oyunu

Delphi programı gelişim aşamasında  zaman zaman karşımıza delphi sayısal loto oyunu nasıl yapılır sorusu çıkıyor.

Bu kodlar ile birlikte delphi programında sayısal loto oyunu işlemini kolayca yapabileceksiniz.

 

Delphi Sayısal Loto Oyunu
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin

rsayilar[0]:=StrToInt(Edit1.Text);
rsayilar[1]:=StrToInt(Edit2.Text);
rsayilar[2]:=StrToInt(Edit3.Text);
rsayilar[3]:=StrToInt(Edit4.Text);
rsayilar[4]:=StrToInt(Edit5.Text);
rsayilar[5]:=StrToInt(Edit6.Text);

edit1.Clear;
edit2.clear;
edit3.clear;
edit4.clear;
edit5.clear;
edit6.clear;
listBox3.Clear;
listBox2.Clear;
ShowMessage('Loto Sayıları Oluşturuldu.');
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); //2.buton
var
I,e,a,sayi:Integer;
begin

a:=0;
for I := 0 to 15 do begin
sayi:=Random(49);
if a<6 then begin
if (sayi<>0)and (sayi <> rsayilar[0]) and (sayi <> rsayilar[1]) and(sayi <> rsayilar[2] )and (sayi <> rsayilar[3]) and (sayi <> rsayilar[4]) and (sayi <>rsayilar[5]) then
begin
rsayilar[a]:=sayi;
a:=a+1;
end;
end;
end;

for I :=0 to 5 do begin
ListBox2.Items.Add(IntToStr(rsayilar[I]));
end;

for e := 0 to 5 do
begin
if sayilar[e]=rsayilar[e] then
begin
ListBox3.Items.Add('BİNGO'+IntToStr(sayilar[e]));
end
else begin
ListBox3.Items.Add(' Tutturamadınız.');
end;
end;

end;
end.

 

Sizlerde kendi yazdığınız programları, istek ve sorularınızı bizlere iletişim kısmından iletebilirsiniz.

Delphi ile ilgili kavramlara ek olarak, Delphi öğrenimini teşvik etmek için karar verme ve döngü kontrolleri dahil olmak üzere bazı örnekler ve örnek uygulamalar vardır.

Diğer örneklere de göz atabilirsiniz:
Permütasyon Hesaplama Programı
Fibonacci Sayısı Hesaplayan Program:
Girilen İki Sayı Arasındaki Asal Sayıları Bulan Program: 
Boy-Kilo Endeksi Hesaplama: 
Armstrong Sayısı Gösteren Program:

Faktöriyel: 

Girilen Sayınn Rakamlarını Topla:
Haftanın Günlerini Bulan Program: 

Kodlarda herhangi bir problem olduğunda lütfen yorum kısmından iletişime geçiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir